Wij helpen bedrijven met het bouwen van een sterk merk en het realiseren van duurzame organische groei. Het aanscherpen van uw eigen brand story, waardepropositie en deze laten werken door implementatie en ontwikkeling van de sales en marketingorganisatie. Niet alleen voor de business van vandaag, maar ook om morgen een leidende marktpositie te behouden.

Via ons werk willen we een betere wereld maken door met verschillende organisaties als hefboom samen een duurzame en betekenisvolle impact te realiseren.

.

Crafting uw go-to-market strategy

Wat je naar de markt brengt en waarom vraagt een heldere boodschap en waardepropositie. Wij durven daarop uit te dagen en aan te scherpen. Uw kernkwaliteiten vaststellen en daarmee de toekomst vormgeven. Focus aanbrengen. De uitkomst is een sterke (nieuwe) brand identity, een onderscheidende positionering en een goedgerichte marktbenadering. Een gedeelde visie op de route naar succes maakt het af.

Onze filosofie is heel eenvoudig: impactvolle bedrijven stellen een samenhangende en krachtige go-to-market strategie centraal in hun bedrijfsvoering en besluitvorming. Als een heldere en waardevolle richtlijn voor zowel outside-in en inside-out ontwikkeling gedurende – zeg – drie jaar.

‘Crafting’ uw sales en marketingorganisatie

Onze missie is om uw sales en marketingorganisatie de succesfactor van uw bedrijf te maken. Nu en in de toekomst. Omdat een succesvolle go-to-market voor een groot deel wordt bepaald door ‘hoe’ je de markt en de klant benaderd. Een onderscheidende manier van vermarkten en verkopen dus. Wij ondersteunen bij het definiëren en trainen van deze ‘hoe’.

Er is echter een cruciaal verschil tussen ‘kunnen’ en ‘doen’. Om voorspelbare en robuuste resultaten te realiseren in lijn met de strategie is het nodig om een sterk commercieel DNA te ontwikkelen tot in de haarvaten van de organisatie en de mensen die daar uitvoering aan geven. Een goed doordacht sales- en marketing besturingsmodel (jullie ‘heartbeat’) en individuele on-the-job coaching borgen aantoonbare waardegroei voor klanten en de organisatie.

‘Crafting’ uw (toekomstige) business

Een succesvolle go-to-market benadering is niet een eenmalige exercitie. Om relevant te zijn in een markt waarin verandering de enige constante is, om een leidende rol te spelen naar de toekomst en om samen met klanten nieuw terrein te betreden is een continu proces. Het maakt de go-to-market aanpak een dynamisch onderdeel van uw leiderschap. Niet dat de strategie steeds verandert, maar business ontwikkeling en vernieuwing van de dienstverlening is nadrukkelijk een integraal onderdeel van uw bedrijfsvoering.

Het vroegtijdig herkennen en begrijpen van marktontwikkelingen, het activeren van latente behoeften bij klanten en het doorontwikkelen van de waardepropositie portfolio vragen om bovenop de operatie en strategische klanten te zitten. Vanuit een proactieve en vooraanstaande marktpositie wordt de meeste waarde verkregen en een uitstekende marge op een groeiende omzet op de korte en middellange termijn.

Wij zijn er voor betrokken leiders die door het plafond willen gaan om positieve impact te maken. Typisch voor autonome, middelgrote en grote bedrijven, in privaat eigendom.

Ambitieus
Die extra stap zetten, het grote plaatje, hogere doelen, liever een integrale benadering dan suboptimaal, vanuit duidelijke principes, uitdagen tot heldere keuzes en de consequenties aanvaarden

Actiegericht
Empathisch, maatwerk en persoonlijk, on-the-job, consistent, resultaatgericht, analytisch, kleine stappen tegelijk, geduldig maar volhardend, gecommitteerd

Relevant
Effectief, eerst een analyse, diepgaand, waarde toevoegend, nieuwe waarde creëren, outside-in perspectief, een hoger doel nastrevend, duurzaam, sociaal, betrokken

Wat u van ons mag verwachten?
Wij zijn op ons best als we business coaching, leiderschap en on-the-job sales training en coaching kunnen combineren. Om het echt te laten werken en om duurzaam waarde toe te voegen aan het team, de businessunit of het bedrijf. Het resultaat telt, niet de inspanning. Voor u, wat ertoe doet.
Het gaat onze relaties om wat de mensen ‘doen’ en niet om wat ze ‘kunnen’.

Onze services

Go-to-market strategie
We bieden adviesdiensten, facilitering, creatief ontwerp, storytelling

Sales- en marketingontwikkeling
We bieden adviesdiensten, salesevaluatie op organisatie- en individueel niveau, recruitmentproces- en selectie advisering, training, coaching, implementatie, e-learning, online diensten

Business development en innovatie
We bieden adviesdiensten, facilitering, partnerships